Over Toinie


Over Toinie van Schendel

Sommigen kennen mij als Toiny Oomen, de achternaam die ik kreeg door
mijn huwelijk met ontwikkelingsarts Dick Oomen. Samen met hem woonde ik
12 jaar in Nigeria en Kenya en maakte vele reizen vanuit onze diverse standplaatsen.
In Afrika kreeg ik twee dochters en terug in Nederland kwam er een derde bij.
Inmiddels is er ook een hele trits kleinkinderen. Mijn dochters en mijn kleinkinderen
vormen een onuitputtelijke inspiratiebron ( zie onder portretten en archetypes).

Aan de University of Nairobi deed ik een Master’s in Afrikaanse Taalkunde;
het veldwerk bracht mij bij een klein nomadenvolk, de Rendille, die met hun
kamelen en geiten rondtrekken in het gebied tussen lake Turkana en Marsabit
in Noord-Kenya.

 

 

Afrika ligt ver weg in tijd en kilometers. En toch, de immense ruimte, de trommels
in de stille nacht vol sterren, de geuren van de markten, de grote rivier, de rode
stoffige wegen, de nabije dood in het kleine ziekenhuis, de zon, de vrolijkheid en
het zweet zijn nog bij mij. En dit mysterieuze continent bracht mij dicht bij de natuur
en begon mij te vertellen over wie ik ben als mens op aarde.

Thuis ben ik veelvuldig in de weer met de binnenwereld, in alle betekenissen van het
woord, maar ik sta ook graag met beide benen op de grond en wroet met beide handen
in de grond van de tuin rond mijn huis en mijn volkstuintje voor de broodnodige
voeling met de aarde, wederom in alle betekenissen van het woord.

 

Toinie van Schendel